Publishing. Фотограф Алина Малина

Vogue Italia

Publishing. Фотограф Алина Малина

Printed issue. Onlychild mag.
New York, USA.

Publishing. Фотограф Алина Малина

Asia Travel magazine.
Almaty, Kazakhstan.

Publishing. Фотограф Алина Малина

Lin Art Magazine.
Moscow, Russia

Publishing. Фотограф Алина Малина

  Lookbook Magazine. Paris, France.  

Publishing. Фотограф Алина Малина

  Lookbook Magazine. Paris, France.  

Publishing. Фотограф Алина Малина

Lookbook Magazine. Paris, France.  

Publishing. Фотограф Алина Малина

Lookbook Magazine. Paris, France.

Publishing. Фотограф Алина Малина

  Lookbook Magazine. Paris, France.  

Publishing. Фотограф Алина Малина

Lookbook Magazine. Paris, France.  

Publishing. Фотограф Алина Малина

  Gerbera Magazine. Stavropol, Russia.  

Publishing. Фотограф Алина Малина

Moscow. Russia.

Publishing. Фотограф Алина Малина

Esti Magazine. California, USA.

Publishing. Фотограф Алина Малина

Gerbera Magazine. Stavropol, Russia.  

Publishing. Фотограф Алина Малина

  Gerbera Magazine. Stavropol, Russia.  

Publishing. Фотограф Алина Малина

  Gerbera Magazine. Stavropol, Russia.  

Publishing. Фотограф Алина Малина

  PERIOD Magazine Men's Issue.
Hong Kong.   

Publishing. Фотограф Алина Малина

    PERIOD Magazine Men's Issue.
Hong Kong.     

Publishing. Фотограф Алина Малина

    PERIOD Magazine Men's Issue.
Hong Kong.